LÓXICOMATEMÁTICAS EN PLENA NATUREZA
REGAMOS, CONTAMOS FOLLAS,  FLORES,  RAMAS.

TEMOS 1 TRONCO, 21 RAMAS, 26 FLORES, 
300 FOLLAS.