TRABALLO REMATADOCARLOS INFECTOU OS OLLOS
POR NON LAVAR AS MANS.
ENXAUGAMOS A BOCA.


LAVAMOS TAMÉN AS MOAS
DE ARRIBA E DE ABAIXO.


REFREGÁMOLOS DENTES 
SUAVEMENTE CO CEPILLO.